ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

 • Судові процеси для юридичних та фізичних осіб
 • Захист інтересів в судах всіх інстанцій та юрисдикцій
 • Підготовка процесуальних документів
 • Примусове виконання рішень
 • Медіація, досудове врегулювання спорів та мирові угоди

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ:
+38 (067) 319-94-51

ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ

 

Наявність кадастрового номеру є обов’язковою умовою для здійснення будь-якої операції із земельною ділянкою, а також з розташованим на ній нерухомим майном, зокрема, у разі:

 • відведення земельної ділянки,

 • зміни цільового призначення земельної ділянки,

 • оцінки землі,

 • приватизації земельної ділянки;

 • укладення будьяких договорів про перехід права власності на нерухомість, яка знаходиться на земельній ділянці тощо.

 

Процедура присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру складається з наступних етапів:

 1. розробка технічної документації землевпорядною організацією;

 2. узгодження технічної документації в Держгеокадастрі;

 3. привласнення кадастрового номера та видача відповідної довідки;

 4. реєстрація прав на земельну ділянку (здійснюється для забезпечення можливості розпоряджатись земельною ділянкою).

 

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Приватизацією є перехід комунального або державного майна у власність фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ст. 121 Земельного кодексу кожен громадянин України має право безоплатно отримати земельну ділянку із земель державної або комунальної власності в певних розмірах.

 

Процес приватизації складається з наступних етапів:

 1. Подання в орган місцевого самоврядування або до районної адміністрації заяви про безвідплатну передачу ділянки у власність;

 2. Прийняття органом місцевого самоврядування рішення про дозвіл на розробку документації із землеустрою;

 3. Виготовлення технічної документації землевпоряджувальною організацією;

 4. Подання документації із землеустрою в місцеву раду або районну державну адміністрацію;

 5. Узгодження документації та ухвалення рішення про передачу ділянки у власність;

 6. Реєстрація права власності на земельну ділянку.
   

 

 

ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ

 

Відповідно до земельного законодавства України використання земельної ділянки допускається лише відповідно до її цільового призначення.

 

Раніше (до 2013 року) необхідно було отримувати дозвіл на зміну цільового призначення, який видавався органами місцевого самоврядування. Наразі отримання такого дозволу непотрібно.

 

Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки складається з наступних етапів:

 1. Підготовка заяви про надання згоди на зміну цільового призначення;

 2. Розробка проекту зміни цільового призначення землевпоряджувальною організацією та його подальше узгодження з державними органами;

 3. Отримання витягу з ДЗК;

 4. Затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки органом місцевого самоврядування (або державною адміністрацією);

 5. Реєстрація права власності на ділянку зі зміненим цільовим призначенням в ЦНАП чи у нотаріуса.

 

 

 

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок обов’язково проводиться у разі:

- визначення розміру земельного податку;

- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (якщо ступінь спорідненості спадкоємця підпадає під сплату такого мита) та даруванні земельних ділянок;

- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

- розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

- відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

 

Найчастіше проведення нормативної грошової оцінки проводиться з метою визначення розміру плати за землю, що підлягає сплаті. Так, Податковий кодекс України (п. 286.2) передбачає, що платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік.

 

В свою чергу податок на землю обчислюється відповідно до витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що виконана та затверджена відповідно до законодавства, що передбачено ст. 13 Закону України «Про оцінку землі».

 

Зауважимо, що 27.03.2018 року наказом Мінагрополітики та продовольства України №162 було внесено зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений Наказом Мінагрополітики та продовольства України від 25.11.2016 р. №489. Зазначені зміни набрали законної сили 17.07.2018 року.

 

 

 

ОТРИМАННЯ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 

Витяг ДЗК є документом, який містить всю актуальну інформацію про земельну ділянку:

 • площа ділянки, її цільове призначення, обмеження в користуванні;

 • обтяження;

 • правовий статус ділянки (чи знаходиться у власності чи у користуванні);

 • хто є власником ділянки.

Також витяг ДЗК містить кадастровий план ділянки та її кадастровий номер.

 

Витяг ДЗК можуть отримати:

 • власник або користувач ділянки;

 • їх спадкоємці (або правонаступники);

 • особа, в інтересах якої встановлено обмеження щодо ділянки;

 • представники зазначених осіб.

 

* Витяг ДЗК надається впродовж 10 робочих днів з дня подання відповідної заяви
до Державного кадастрового реєстратора.

 

ПРЯМИЙ НОМЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

+38 (067) 319-94-51

gallery/insenta
gallery/insenta

     ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:
 

 • нормативна грошова оцінка землі

 • присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

 • приватизація земельних ділянок

 • зміна цільового призначення землі

 • отримання витягу з державного земельного кадастру