ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 • кадрове супроводження підприємства

 • розробка трудових та колективних договорів

 • отримання дозволів на працевлаштування іноземців

 • підготовка до перевірок Держпраці

 • забезпечення охорони праці на підприємстві

 • трудові спори зі співробітниками

 • отримання дозволів на роботи з підвищеною небезпекою

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ:
+38 (067) 319-94-51

КАДРОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ

 

Кадрове обслуговування - це комплекс послуг з ведення повного кадрового діловодства та обліку підприємства кваліфікованими фахівцями дистанційно.

 

Ведення кадрового обліку підприємства передбачає, зокрема, вірне оформлення первинних кадрових документів, правильний розрахунок і своєчасну виплату заробітної плати, подачу обов'язкової кадрової звітності тощо.

 

Якісне виконання поставлених задач потребують багатого досвіду супроводження ведення цього типу документації, виходу з кризових ситуацій та вирішення проблем, які виникають залежно від особливостей ситуації, специфіки підприємства, кількості правників тощо.

 

Кадровий супровід діяльності підприємства включає наступні послуги:

 • надання усних або письмових консультацій з питань кадрового обліку;

 • оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до чинного трудового законодавства;

 • формування й ведення особових справ працівників, внесення до них змін чи виправлень;

 • оформлення, ведення, заповнення трудових книжок, внесення до них виправлень;

 • здійснення обліку відпусток працівників, складання графіків відпусток тощо;

 • подача звітності до державних органів.
   

 

СУПРОВОДЖЕННЯ ПЕРЕВІРОК ДЕРЖПРАЦІ

 

Законом України "Про держбюджет на 2018 рік" мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року. Згідно з оновленою ст. 6 Закону №1728, перелік органів державного нагляду (контролю), на які не буде поширюватися дія цього Закону, мав визначити Кабмін.

 

Такий перелік визначено постановою КМУ від 18.12.2017 р. №1104. Одним із таких органів є Державна служба з питань праці. Відтак перевірити список підприємств, до яких прийде Держпраця, можна знайти на офіційному веб-сайті контролюючого органу.

 

Предметом перевірки може бути і трудове законодавство, і охорона праці та промислова безпека. Планові перевірки здебільшого стосуються виключно охорони праці.

 

Послуги із супроводження перевірок Держпраці включають наступні етапи:

 

 • аналіз наявної на підприємстві кадрової документації та документів з охорони праці на предмет відповідності вимогам законодавства та/або формування переліку документів, які мають бути на Вашому підприємстві, враховуючи тип підприємства, його вид діяльності тощо;

 

 • виправлення виявлених на попередньому етапі недоліків, підготовка необхідної кадрової документації та/або документів з охорони праці, доповнення існуючої документації;

 

 • забезпечення проведення навчання для працівників підприємства з питань охорони праці та робіт, пов’язаних із специфікою діяльності підприємства, отримання необхідних дозволів та реєстрація декларацій на роботи з підвищеною небезпекою тощо.

 

Детальніше про перелік необхідних документів, які повинні бути на підприємстві, та додаткову інформацію про перевірки Держпраці читайте тут.

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Перш за все, говорячи про цю сферу, слід пам’ятати, що вона стосується будь-якого роботодавця (тобто особи, що використовує найману працю за трудовим договором) незалежно від сфери діяльності, виду робіт чи кількості працівників.

 

Навіть якщо на підприємстві серед працівників є лише директор – в такому випадку також має існувати хоча б мінімальний пакет документів.

 

Охорона праці регулюється однойменним законом, який було прийнято в Україні ще в 1992 році. Однак, якщо переглянути цей нормативний акт, то важко зрозуміти, що саме потрібно мати на підприємстві: здебільшого норми мають відсилочний характер та посилання на підзаконні акти, які приймаються в залежності від сфери діяльності підприємства.

 

Таким чином, досить важко самостійно реалізувати забезпечення існування ефективної системи охорони праці на підприємстві без залучення сторонніх фахівців. Хоч дана сфера не є динамічною, однак останнім часом було прийнято декілька суттєвих законодавчих змін, які впливають на ведення документації з охорони праці на будь-якому підприємстві.

 

У разі перевірки Держпраці на підприємстві перевірятимуться наступні блоки, які стосуються окремих питань з охорони праці, а саме:

 

 • проведення на підприємстві інструктажів та навчання з охорони праці та пожежної безпеки;

 • проходження стажування для усіх новоприйнятих працівників перед допуском до роботи;

 • забезпечення проведення навчання з охорони праці та пожежної безпеки посадових осіб підприємства у спеціальних навчальних центрах;

 • створення на підприємстві служби з питань охорони праці (якщо більше 50 працівників) або призначення відповідального з охорони праці (у всіх інших випадках);

 • наявність на підприємстві інструкцій з охорони праці для кожної посади та виду робіт;

 • отримання підприємствами дозволів чи реєстрація декларацій на роботи з підвищеною небезпекою;

 • забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;

 • проходження працівниками первинного та періодичних медоглядів;

 • призначення відповідальних з пожежної безпеки, електробезпеки та наявність відповідних положень.

 

Детальніше про перелік необхідних документів, які повинні бути на підприємстві, та додаткову інформацію про перевірки Держпраці читайте тут.

 

 

ДОЗВОЛИ НА РОБОТИ
З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

 

Згідно із ст. 21 Закону України “Про охорону праці”, суб’єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки (перелік яких, міститься в додатках № 2 та № 3 до постанови КМУ №1107 від 26.10.2011 р.) в обов’язковому порядку зобов’язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

 

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів проявляється у необхідності суб’єкту господарювання відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливості експлуатації певних машин та механізмів.

 

Як наслідок, з метою підтвердження таких можливостей підприємство перед зверненням до Держпраці повинно в обов’язковому порядку пройти “експертно-технічну експертизу”, яку має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація. Після отримання позитивного експертного висновку, підприємство має право звернутись до Держпраці із заявою про видачу дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.

 

Повний перелік робіт, на виконання яких, та машин, механізмів, на обслуговування та експлуатацію яких, потрібен дозвіл закріплено у додатках №2 та №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

 

Слід зауважити, що, якщо на підприємстві отримувався дозвіл на роботи, які наразі відсутні у додатку №2 згадуваної Постанови, то це означає, що на такі роботи більше не вимагається отримання дозволу. Наприклад, верхолазні роботи чи роботи в електроустановках напругою вище 1000 В наразі виконуються на підставі декларації МТБ з охорони праці.

ПРЯМИЙ НОМЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

+38 (067) 319-94-51

gallery/insenta
gallery/insenta

Юристи InSenta мають фаховий досвід в сфері трудових відносин. Починаючи від оформлення базових документів передбачених Кодексом законів про працю, закінчуючи спеціалізованими документами з охорони праці та промисловох безпеки. Окреми питанням є вирішення трудових спорів, що часто виникають при звільнені працівників.

ТА ОХОРОНА ПРАЦІ