СУДОВИЙ ЗАХИСТ 

 • Судові процеси для юридичних та фізичних осіб
 • Захист інтересів в судах всіх інстанцій та юрисдикцій
 • Підготовка процесуальних документів
 • Примусове виконання рішень
 • Медіація, досудове врегулювання спорів та мирові угоди

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ:
+38 (067) 319-94-51

СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Серед найбільш актуальних процесуальних документів, які використовуються під час судового розгляду справи і майже не залежать від юрисдикції (цивільна, господарська чи адміністративна), можна виділити наступні:

 

 • заява про видачу судового наказу (подається в межах наказного провадження у цивільному або господарському процесі заявником щодо справ незначної складності, перелік яких визначено законодавством; сплачується судовий збір);

 • заява про скасування судового наказу (подається боржником у разі винесення судом судового наказу);

 • позовна заява (готується особою, права якої порушено; при поданні сплачується судових збір);

 • зустрічна позовна заява (готується відповідачем у справі у разі наявності у нього зустрічних вимог до позивача; сплачується судовий збір);

 • відзив (готується відповідачем по справі у разі звернення до нього із позовною заявою);

 • відповідь на відзив (готується позивачем у справі у відповідь на відзив; містить заперечення щодо тверджень відповідача);

 • заперечення (остання передбачена законодавством заява по суті, яка готується відповідачем на відповідь на відзив);

 • додаткові пояснення учасників справи (стосуються окремих обставин справи; подаються з дозволу суду);

 • заява про скасування заочного рішення (подається учасником справи у разі незгоди із рішення, ухваленим судом в заочному порядку);

 • заяви в окремому провадженні (подаються заявником у цивільному процесі щодо справ про підтвердження наявності чи відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів осіб; сплачується судовий збір);

 • апеляційна скарга (подається скаржником у разі незгоди з рішенням або ухвалою суду першої інстанції; сплачується судовий збір);

 • касаційна скарга (подається скаржником у разі незгоди з рішенням суду апеляційної інстанції (постановою або ухвалою); сплачується судовий збір);

 • заяви, скарги, клопотання, роз’яснення, пояснення, заперечення тощо з процесуальних питань.

 

 

 

 

УЧАСТЬ У СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХ

 

Судові засідання є важливою частиною судового розгляду справи, під час яких учасники справи заявляють свої вимоги та висловлюють заперечення.

 

Окрім виступів сторін, під час розгляду справи по суті здійснюється дослідження матеріалів справи, поданих та долучених доказів, заслуховуються свідки, ставляться запитання, проводяться судові дебати тощо.

 

Вимоги сторони повинні ґрунтуватись на обставинах справи, належних, допустимих, достовірних та достатніх доказах, а також на вимогах законодавства.

 

Заперечення протилежної сторони повинні також мати документальне підтвердження та ґрунтуватись на законодавчих положеннях та судовій практиці.

 

 

 

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Представництво у виконавчому процесі юристами та адвокатами Юридично-консалтингової компанії InSenta передбачає надання комплексу послуг, а саме:

 

 • з підготовки процесуальних документів;

 • формування стратегії дій клієнта у виконавчому провадженні;

 • ведення переговорів з державним або приватним виконавцем (залежно від категорії справи та бажання клієнта), який вестиме виконавче провадження;

 • урегулювання спору з протилежною стороною, знаходження консенсусу та найоптимальніших шляхів вирішення ситуації, що склалась;

 • розшук боржника чи його нерухомого та рухомого майна;

 • участь під час здійснення виконавчих дій з опису та реалізації арештованого майна боржника, примусового входження в квартиру;

 • контроль за ходом виконання виконавчого документу;

 • оскарження неправомірних дій, бездіяльності чи рішень виконавця до контролюючих органів та суду.

ПРЯМИЙ НОМЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

+38 (067) 319-94-51

gallery/insenta
gallery/insenta

Юристи та адвокати Юридично-консалтингової компанії InSenta мають багаторічний досвід представництва інтересів клієнтів у судах усіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду цивільно-правових, трудових, сімейних, спадкових, земельних, житлових спорів, господарських справ, справ щодо процедури банкрутства, за участю суб’єктів владних повноважень тощо.

gallery/anniversary-icon-png-6
gallery/businessman_863430
gallery/certificate-flat

 Досвідчені юристи 
 та адвокати 

Кваліфікаційні свідоцтва
 та фахові дипломи 

 Більше 10 років   судової практики 

Процесуальний документ – це документ, що виготовляється учасником справи у зв'язку із судовим процесом.

Ім'я  
e-mail / тел.  
Ваше запитання  

НАПИСАТИ ЗАПИТАННЯ