ДОГОВОРИ 

Юристи компанії мають високу кваліфікацію та значний досвід роботи з договорами. Готуючи текст договору чи відповідаючи на запропонований, юристи InSentа забезпечують максимальний захист інтересів клієнта, убезпечуючи від усіх потенційних ризиків пов'язанних зі змінами відносин у майбутньому.  

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ:
+38 (067) 319-94-51

НАЙАКТУАЛЬНІШІ ПОСЛУГИ
 

З метою захисту інтересів клієнта та забезпечення реалізації його прав та інтересів у майбутньому фахівці Юридично-консалтингової компанії InSenta пропонують наступні послуги в межах даної сфери:

 

  • аналіз ситуації клієнта, надання первинної консультації з приводу предмету необхідного договору та особливостей його укладення;

  • розробка та складання договору з урахуванням специфіки конкретної ситуації та побажань клієнта;

  • узгодження підготовленого проекту договору із клієнтом та контрагентом, внесення необхідних змін та доповнень;

  • підготовка шаблонів договорів, які можуть використовуватись клієнтами в подальшій господарській діяльності;

  • проведення юридичної експертизи (аналізу) договору на предмет відповідності його умов бажанням та вимогам клієнта, підготовка відповідного звіту за результатами експертизи;

  • юридичне супроводження виконання зобов’язань за договором, підготовка необхідної документації;

  • претензійна діяльність у разі неналежного виконання зобов’язань контрагентом та, у разі необхідності, звернення з відповідним позовом до суду;

  • проведення медіації з контрагентом – врегулювання спору за участю посередника з метою оперативного та ефективного відновлення порушених прав клієнта.

 

ПРЯМИЙ НОМЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

+38 (067) 319-94-51

gallery/insenta
gallery/insenta

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).

 

У договорі повинні бути вказані всі істотні умови, передбачені законом для даного виду договорів. Окрім цього, при укладенні договору повинні бути дотримані вимоги щодо його форми, посвідчення та реєстрації. У разі недотримання даних умов договір може бути визнаний недійсним або неукладеним.